Algemene voorwaarden

Hotel Asteria Venray en Zaal Zeven hanteren de uniforme voorwaarden Horeca

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.

DISCLAIMER

Hotel Asteria Venray besteedt de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud en daarmee aan de actualiteit van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (meer) juist of volledig is. Aan de teksten op deze website kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Op deze website is een aantal hyperlinks naar pagina’s en websites van derden opgenomen. Hotel Asteria Venray draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op deze pagina’s en websites.

Op de teksten en grafische voorstellingen (ook fotomateriaal) op deze website is copyright van toepassing. Voor publicatie in kranten, tijdschriften, voor tv-programma’s en op websites kan gebruik worden gemaakt van de digitale opnamen en logo’s. Gebruik hiervan is niet mogelijk zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hotel Asteria Venray. Deze teksten en digitale opnamen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.